_id Organisationfederale   Exercicefinancier   Emissions-aeronefs(kt)   Emissions-navires(kt)   Emissions-vehiculesterrestres(kt)   Emissionstotales(kt)   colspacer
Organisation federale Exercice financier Emissions - aeronefs (kt) Emissions - navires (kt) Emissions - vehicules terrestres (kt) Emissions totales (kt)